ÜYELiK SÖZLEŞMESiTARAFLAR1.İşbu üyelik sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi“) merkezi Talatpaşa Mh. Pazaryolu Caddesi Sedai Plaza No:2 Kat:1 Daire:17 Esenyurt istanbul adresinde bulunan , +90 (212) 514 54 74 (İzzettin Aydin) ile Üye (“Üye“) arasında, Üye’nin AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ’nin Websitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasina ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.2. EK ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anilacaklardir.


TANIMLAR

Çerez (Cookie) Politikasi Websitesi’nin fonksiyonel işlerliiini sailamak, Üyeler’in alişveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in Websitesi’ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doirultusunda tercih ve beienilerine uygun içerik sunmak amaciyla kullanilan çerezler hakkinda bilgilendirme içeren ve Websitesi üzerinden (www.aggiy.com.tr) erişilebilecek olan metni ifade eder.Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasi Üyeler’in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, , AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ (İzzettin Aydin) tarafindan hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere , AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ (İzzettin Aydin)'nin kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasini düzenleyen ve Websitesi üzerinden (www.aggiy.com.tr) erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası Üye’nin Websitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiii, kişisel verilerini ve uygulama bazinda kendisinden talep edilen bilgilerini girdiii sadece ilgili Üye tarafindan belirlenen kullanici adi ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayi ifade eder.

Hizmet Üyeler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımli olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla , AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ (İzzettin Aydin) ya da AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ (İzzettin Aydin)'nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamalari ifade eder.

Sanal Mağaza AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ (İzzettin Aydin)'nin Websitesi üzerinde AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi (İzzettin Aydin) usul ve kurallarina uygun olarak Satıcılar’a tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar’ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alani ifade eder.

Satıcı AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ (İzzettin Aydin) ile yaptığı Satıcı iş Ortaklığı ve ilan Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

Üye AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ (İzzettin Aydin) ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafindan Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

Websitesi AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ (İzzettin Aydin)'a ait olan ve AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi (İzzettin Aydin)'nin işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.aggiy.com.tr alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarini ve mobil siteyi ifade eder.


Ziyaretçi Websitesi’ni Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.ÜYELiK SÖZLEŞMESi’NiN KAPSAM VE AMACI


1. AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi (İzzettin Aydin), Websitesi’ni işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca araci hizmet sağlayıcıdır.


2.Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Websitesi’ne üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda Satıcılar tarafından Sanal Mağazalar’da satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.


3.Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafindan kabulü ile Üye, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.4.Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir ve AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin , Üyeler ile Satıcılar arasindaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Mağaza’dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar’a karşı 6502 sayili Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERi1.Üyelik statüsünün kazanılmasi için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanmasi ve üyelik sayfasinda talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.2.Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olmasıi ve bu hususta söz konusu kişilerin AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ İzzettin Aydin'dan talepte bulunması halinde AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ İzzettin Aydin , ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ İzzettin Aydin'a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabinin sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.3.AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ (İzzettin Aydin)'nin Websitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayili Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarinca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkinda Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” olmasi sebebiyle; Websitesi’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin , böyle bir yükümlülüiü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriiğ dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ İzzettin Aydin'in ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ İzzettin Aydin ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.4.Üye, Websitesi üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı’nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ (İzzettin Aydin)'in bahsi geçen mesafeli satiş sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı’nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Üye, Sanal Mağaza’da sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Satıcı’nın sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.5.Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiii işlemlerde ve yazişmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarina uygun olarak hareket edeceiini kabul ve beyan eder. Üye’nin Websitesi dâhilinde yaptiii işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.6. AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin , yürürlükteki mevzuat uyarinca yetkili makamlarin talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayili Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu uyarinca gerekli olduiu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarim kurallarina tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.7.Websitesi’ne üyelik sirasinda ve/veya alişveriş sirasinda Üyeler’den alinan kişisel veriler, Üye ve/veya Saticilar arasinda sahtecilik, dolandiricilik, Websitesi’nin kötüye kullanimi, 6100 sayili Türk Ticaret Kanunu anlaminda suç oluşturabilecek konularda çikan uyuşmazliklarda, yalnizca talep edilen konu ile sinirli olmak üzere taraflarin yasal haklarini kullanabilmeleri amaciyla, 6698 sayili Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu uyarinca gerekli olduiu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarim kurallarina tabi olarak uyuşmazliia taraf olabilecek diier Üye ve/veya Saticilar’a iletebilecektir.8.Üye’nin Hesabim Sayfasi’na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduiu kullanici adi ve şifre bilgisi, Üye tarafindan oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliii ve gizliliii tamamen Üye’nin sorumluluiundadir. Üye, kendisine ait kullanici adi ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafindan gerçekleştirilmiş olduiunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluiunun peşinen kendisine ait olduiunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediii yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceiini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçinmayacaiini kabul, beyan ve taahhüt eder.9.Üye, Websitesi’ni aşaiida sayilan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykiri bir şekilde kullanmayacaktir:9.1.Websitesi’nin herhangi bir kişi adina veri tabani, kayit veya rehber yaratmak, amaciyla kullanilmasi;9.2.Websitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, deiiştirme veya ters mühendislik yapma amaciyla kullanilmasi;9.3.Yanliş bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanilarak işlem yapilmasi, yanliş veya yaniltici ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanliş veya yaniltici kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesaplari oluşturulmasi ve bu hesaplarin Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykiri şekilde kullanilmasi, başka bir Üye’nin hesabinin izinsiz kullanilmasi, başka birinin yerine geçilerek ya da yanliş bir isimle işlemlere taraf ya da katilimci olunmasi;9.4.Yorum ve puanlama sistemlerinin; Websitesi’ndeki yorumlari Websitesi dişinda yayinlamak gibi Websitesi dişi amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanilma amaçlari dişinda kullanilmasi;9.5.Virüs veya Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanina, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriie zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayilmasi;9.6.Üyeler veya Saticilar hakkinda elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksizin toplanmasi veya 6698 sayili Kişisel Verilerin Korunmasi Hakkinda Kanun uyarinca ihlal teşkil edecek diier uygulamalarda bulunulmasi;9.7.Websitesi tarafindan belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantisiz derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulmasi, AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin nin önceden yazili iznini alinmaksizin Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliii (data mining) ve veri taramasi (data crawling) gibi “screen scraping” yazilimlari veya sistemleri kullanilmasi ve bu şekilde Websitesi’nde yer alan herhangi bir içeriiin tamaminin veya bir kisminin izinsiz kopyalanarak, yayinlanmasi veya kullanilmasi;9.8.Hizmetler’in, Websitesi’nde sunulan kampanya ve avantajlarin kötü niyetle ve haksiz fayda sailanmasi amacina yönelik kullanilmasi, kampanya koşullarinin kötü niyetle ihlal edilmesi.10.Üye, Websitesi’nde yaptiii işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sailayacaii tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriiin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazilim, lisansiz ürün, truva ati vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazilimlari ve lisansli ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldiiini kabul ve taahhüt eder. Üye ayrica Hesap Sayfasi’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceiini kabul eder.SÖZLEŞME’NiN FESHi1.Taraflar’dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek tarafli olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doimuş olan hak ve borçlari karşilikli olarak tamamen ifa edeceklerdir.2. AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin , Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiiini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duymasi halinde üyeliii askiya alma, sonlandirma, dava ve takip haklarina sahiptir.GiZLiLiK ve KiŞiSEL VERiLERiN KORUNMASI1. AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin , Üye’nin Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sailadiii kişisel verilerin 6698 sayili Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliiinin sailanmasina ve korunmasina önem vermektedir. AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin , bu kapsamda Üye’nin sailadiii kişisel verileri Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunmasi Politikasi’na ve Çerez (Cookie) Politikasi’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diier şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanilmasi ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklariyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunmasi Politikasi’ni her zaman inceleyebileceiini ve burada belirtilen şekilde info@aggiy.com adresine elektronik posta göndererek ya da Websitesi’nde yer alan Başvuru Formu’nda belirtilen diier yöntemlerle kullanabileceiini anlamaktadir.2.Üye tarafindan Websitesi’nde Üyelik oluşturmak veya Websitesi’nden faydalanmak amaciyla paylaşilan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifasi, Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamalarin yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajlarin sailanip sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarinin yapilmasi, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satiş, pazarlama, anket, benzer amaçli her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalişmalar yapilmasi amaciyla AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin ya da iş ortaklari tarafindan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunmasi Politikasi’na ve Çerez (Cookie) Politikasi’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrica, bu kişisel veriler Üye’ye özel avantajlarin sunulabilmesi, satiş, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapilabilmesine yönelik olarak 6698 sayili Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu’ndaki ve ilgili diier mevzuattan doian yükümlülükleri yerine getirilmesi şartiyla Üye ile iletişime geçilmesi amaciyla AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin ve iştirakleriyle paylaşilacaktir.FiKRi MÜLKiYET HAKLARIwww.aggiy.com.tr markasi ve logosu, www.aggiy.com.tr mobil uygulamasinin ve Websitesi’nin tasarimi, yazilimi, alan adi ve bunlara ilişkin olarak AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi izzettin Aydin oluşturulan her türlü marka, tasarim, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diier tüm içeriiin her türlü fikri mülkiyet hakki ile AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi (izzettin Aydin) ‘ninmülkiyetindedir. Üye, AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin ‘nin veya baili şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarini AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin ‘nin izni olmaksizin kullanamaz, paylaşamaz, daiitamaz, sergileyemez, çoialtamaz veya bunlardan türemiş çalişmalar yapamaz. Üye, ozlemmarket.com mobil uygulamasinin veya Websitesi’nin bütünü ya da bir kismini başka bir ortamda AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin ‘nin izni olmaksizin kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin ‘nin fikri mülkiyet haklarini ihlal edecek şekilde davranmasi halinde, Üye, AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin ‘nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doirudan ve dolayli zararlari ile masraflarini tazmin etmekle yükümlüdür.SÖZLEŞME DEĞİŞiKLiKLERiAGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ (İzzettin Aydin) , tamamen kendi takdirine baili olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunmasi Politikasi ve Çerez (Cookie) Politikasi da dahil her türlü politikayi, hüküm ve şarti uygun göreceii herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykiri olmamak kaydiyla Websitesi’nde ilan ederek tek tarafli olarak deiiştirebilir. işbu Üyelik Sözleşmesi’nin deiişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarini doiurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adina, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafindan tek tarafli olarak deiiştirilemez.MÜCBiR SEBEPAyaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazliklari, siber saldiri, iletişim sorunlari, altyapi ve internet arizalari, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalişmalari ve bu sebeple meydana gelebilecek arizalar, elektrik kesintisi, yangin, patlama, firtina, sel, deprem, göç, salgin veya diier bir doial felaket veya AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin ‘nin kontrolü dişinda gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diier olaylar (“Mücbir Sebep”) AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin ‘nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doian yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ (İzzettin Aydin) ifasi Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayi sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.MUHTELiF HÜKÜMLER1. Delil sözleşmesi.Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doiabilecek ihtilaflarda AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ (İİzzettin Aydin)'nin resmi defter ve ticari kayitlari ile AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi İzzettin Aydin nin veri tabaninda, sunucularinda tutulan e-arşiv kayitlarinin, elektronik bilgilerin, elektronik yazişmalarin ve bilgisayar kayitlarinin, bailayici, kesin ve münhasir delil teşkil edeceiini ve bu maddenin 6100 sayili Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlaminda delil sözleşmesi niteliiinde olduiunu kabul eder.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazliklarin Çözümü.işbu Üyelik Sözleşmesi münhasiran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarina tabi olacaktir. işbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bailantili olan her türlü ihtilaf, istanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra Müdürlükleri’nin münhasir yargi yetkisinde olacaktir.3. Bildirim AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETi (İzzettin Aydin) , Üye ile Üye’nin kayit olurken bildirmiş olduiu elektronik posta adresi vasitasiyla veya telefon numarasina arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktir. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasini güncel tutmakla yükümlüdür.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasindaki anlaşmanin tamamini oluşturmaktadir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafindan tümüyle veya kismen geçersiz veya uygulanamaz olduiu veya makul olmadiiina karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlik veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diier hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.5. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri.Üye, AGGiY TEKNOLOJi LiMiTED ŞiRKETİ (İzzettin Aydin)‘nin önceden yazili onayini almaksizin işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarini veya yükümlülüklerini tümüyle veya kismen temlik edemeyecektir.6. Tadil ve Feragat.Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakki kullanmamasi ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkin daha sonra kullanilmasini ya da icra edilmesini engellemeyecektir.10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafindan her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.